Spijtenburg / Huys van Clootwijck / Jan Oomsslotje
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Spijtenburg / Huys van Clootwijck / Jan Oomsslotje
Locatie
Adres: Ridderstraat, ong.
Oosterhout
Gemeente Oosterhout
Provincie Noord-Brabant

Het omstreeks 1821 gesloopte slotje Spijtenburg lag in de zuidoosthoek van de huidige Ridderstraat en de Keiweg, in het park van het slotje Brakestein in het centrum van Oosterhout.
Typologie


Er kunnen op basis van de beschikbare gegevens vele typologieen worden uitgesloten. Vermoedelijk ging het om een eenvoudig huis dat niet reeel verdedigbaar genoemd mag worden (zie Bouwgeschiedenis) en daarom zou kunnen behoren tot de 'moated sites' of de omgrachte adellijke huizen.
Etymologie
Toen Jan Hendrik Adriaan Heyn Oomen een van de Oosterhoutse slotjes aan de Ridderstraat wilde kopen werd hij tegengewerkt omdat hij niet van adel was. Daarom bouwde hij zelf een slotje, met de ‘rug’ naar Brakestein gekeerd. Men zag daarin daarin een pesterij – zo vertelt de overlevering althans – en dat was ‘tot spijt’ van de adellijke heren.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 18-07-2011

Huidige functie:

Het middeleeuwse huis bestaat niet meer. Het voormalige kasteelterrein is opgenomen in de bebouwing als stadspark.