Houte, Ten / Ten Hout
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Houte, Ten / Ten Hout
Locatie
Adres: Dr. Schaepmanlaan
Breda
Gemeente Breda
Provincie Noord-Brabant

De heerlijkheid Ten Houte strekte zich vooral uit langs de westelijke oever van de Aa of Weerijs in 't Hout en te Effen, ten noordwesten van het Mastbos onder Breda. Aan de Weerijs, net ten zuiden van de Houtbrug en ten oosten van de huidige Prinsenhoef 'in ’t Hout', moet het object zicht hebben bevonden.
Typologie

Hoewel er vermoedelijk sprake is geweest van een grachtensysteem met twee eilandjes (met mogelijk houtbouw daarop) is bij een gebrek aan gegevens over de indeling bínnen de omgrachting een typologische bepaling niet mogelijk.
Etymologie
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 2008

Huidige functie:

Het gebied is inmiddels ingericht voor wandelaars.