Hambroek
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Hambroek
Locatie
Adres: Gageldonkseweg 29, 4815 PD
Prinsenbeek
Gemeente Breda
Provincie Noord-Brabant

De locatie betreft de tegenwoordige boerderij aan de Gageldonkseweg 29, onder de Backer en Ruebweg, ten oosten van Prinsenbeek bij Breda. Deze boerderij zou een opvolger zijn van een mogelijk ouder huis op dezelfde plaats.
Typologie

Onbekend (zie ook Bouwgeschiedenis).
Etymologie
De tweeledige naam Hambroek vinden we weerspiegeld in het terrein: ham betekent hogere tong land, gelegen in lager gebied dat soms overstroomt; met broek wordt ook wel moeras of laagland aangeduid. Ham duidt in dit geval op de hogere rug die Steenakkers met Burgst verbindt.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 2008

Op de locatie in kwestie staat thans een boerderij van het Kempische langgeveltype.