Hulst, castrum
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Hulst, castrum
Locatie
Adres: Kruisstraat / Steenstraat
Hulst
Gemeente Hulst
Provincie Zeeland

In het centrum van Hulst zijn aan de Kruisstraat restanten aangetroffen van bakstenen fundamenten. In de literatuur is het vermoeden uitgesproken dat het hier gaat om de restanten het in een tiende-eeuwse oorkonde genoemde 'castra Hulust'.
Typologie

Het is niet bekend welk type versterking dit castrum is geweest. Op basis van de veronderstelde bouwkundige beschrijving door Stockman en Everaers (2001) en Stockman (2011) kan er sprake zijn van een kasteelberg of motte.
Etymologie
Onbekend.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 25-08-2013

Er bevinden zich restanten van zware fundamenten onder de vloer van een woning aan de Kruisstraat te Hulst. Of het hier gaat om de resten van een kasteel of een ander gebouw, is niet bekend.