Ossenisse / Hof ter Nisse
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Ossenisse / Hof ter Nisse
Locatie
Adres: Onbekend
Ossenisse
Gemeente Hulst
Provincie Zeeland

Het is niet bekend waar het kasteel van Ossenisse precies heeft gestaan. Kort na 1800 ging als gevolg van een dijkval een oppervlakte van ongeveer 68 ha in de noordwestelijke hoek van de Nijspolder verloren en kwamen de funderingen van het voormalige kasteel buitendijks te liggen (Van den Broecke 1978, 289).De funderingen liggen tegenwoordig dus onder de Westerschelde. Volgens Van der Aa (1846), dl. 8 p. 629, waren in zijn tijd van de Hof Ter Nisse nog enige overblijfselen binnendijks te zien. Zou dit een vergissing van Van der Aa zijn, en bedoelde hij ‘buitendijks’? Van der Aa noemt Ter Nisse een oud adellijk kasteel, gelegen noordwaarts van het dorp, aan de rand van de Westerschelde. De Tegenwoordige Staat (1740) heeft het over enige overblijfsels van een oud adellijk huis ‘’t Hof ter Nesse’. Een kasteelachtig gebouw, aangeduid als Hof ter Nisse, gelegen een stuk ten noorden van het dorp Ossenisse, is getekend op veel kaarten uit de tweede helft van de 17e en uit de 18e eeuw (Zie de atlas van Gittenberger en Weiss, Zeeland in oude kaarten), maar niet op de kaarten van Zeeland van Van Deventer en Sgroten en op kaarten uit de late 16e en de eerste helft van de 17e eeuw.
Typologie

Bij Ossenisse gaat het vermoedelijk om een adellijk huis. Dit blijkt uit de vermelding van Bongenaar 1987, 14. Op de kaart van Visscher-Roman uit 1655 staat het kasteel afgebeeld als een rechthoekig gebouw met één of twee torens. Op de kaart van Tirion uit de tweede helft van de achttiende eeuw is het kasteel weergegeven als een rechthoekig omgracht gebouw met een toren.
Etymologie
Een nesse is in water vooruitstekend land.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 07-06-2012

Huidige functie:

N.v.t.