Oostburg
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Oostburg
Locatie
Adres: N.v.t.
Oostburg
Gemeente Sluis
Provincie Zeeland

In een oorkonde uit 949 was er sprake van een 'castrum Osburch'. Aan de hand van het stratenpatroon van Oostburg op de kaart van Jacob van Deventer uit 1550 en de kaart van Jacob Mogge uit 1660 in combinatie met een luchtfoto uit 1944 is gereconstrueerd waar de ringwalburg gelegen moet zijn geweest. (Van Heeringen 1995, 16-20)
Typologie

Waarschijnlijk ging het hier om een ringwalburg. Over de exacte vorm en opbouw van de ringwalburg zijn geen nadere gegevens bekend.
Etymologie
Het is niet bekend waar de naam Oostburg vandaan komt. Het gedeelte 'burg' duidt op de aanwezigheid van een versterkte plaats. Waar het gedeelte 'oost' op duidt, is niet duidelijk. Mogelijk houdt dit verband met een ligging van deze burg ten noordoosten van Aardenburg, of gaat het om de 'meest oostelijke' van de Vlaamse ringwalburgen. (Henderikx 1995, 97).
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 12-06-2013

Er zijn voor zover bekend bovengronds geen resten van het castrum meer zichtbaar.