Termuyen / Muiden / 't Crabbetje
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Termuyen / Muiden / 't Crabbetje
Locatie
Adres: Egbert Petruspolderweg, ong.
Wolphaartsdijk
Gemeente Goes
Provincie Zeeland

Het is niet bekend waar het kasteel van Muiden precies gelegen is geweest. Van der Baan (1866, p. 18) meldt dat in 1701 ten noordwesten van de Westkerkerpolder op het strand en de schorren restanten van zwaar muurwerk gevonden zijn, die mogelijk tot het kasteel van Muiden behoord hebben. Tegenwoordig ligt hier de Egbert Petruspolder, en moet de locatie van kasteel dus wellicht gezocht worden ten zuiden van de Muidenweg en ten noorden van de Egbert Petruspolderweg. In de huidige topografische atlas is ten noordoosten van de Egbert Petruspolder ook een boerenerf met 't Muidenhof als naam te zien, maar deze is nog niet zichtbaar op oudere kaarten zoals de Bonnebladen of de kadastrale minuut. Op een 18e-eeuwse fantasietekening wordt het kasteel van Muiden ook wel 't Crabbetje genoemd, dat lag 'op de Piet'. Tegenwoordig vindt men in Wolphaartsdijk nog de sluis De Piet en het recreatiegebied de Piet.
Typologie

Het is onbekend tot welk kasteeltype het kasteel van Muiden behoorde.
Etymologie
Muiden (Mude) verwijst naar ligging aan of nabij een monding. Hierbij kan bedoeld zijn de monding van de Schenge, de voormalige getijdegeul die het eiland Wolphaartsdijk scheidde van het eigenlijke Zuid-Beveland. Het veronderstelde kasteel lag tevens nabij de samenvloeiing van Zuidvliet en het sinds de zeventiende eeuw zo geheten Sloe. De naam 'de Piet' is vermoedelijk ontleend aan het kapittel van St. Pieter uit Utrecht, dat ter plaatse de meeste tienden in bezit had. De naam 't Crabbetje is vermoedelijk een fantasienaam, zoals Van de Broecke schrijft 'een wat onbenullige naam die vermoedelijk nergens op slaat' (Van de Broecke 1978, 215).
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 07-05- 2013

Er zijn geen resten of andere indicatoren van het kasteel bekend, ook de exacte ligging is onbekend.