Westhove
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Westhove
Locatie
Adres: Duinvlietweg 8, 4356 ND
Oostkapelle
Gemeente Veere
Provincie Zeeland

Kasteel Westhove ligt tussen Domburg en Oostkapelle aan de Duinvlietweg. De hoekcöordinaten tonen het monumentterrein (nr. 11315) zoals weergegeven in Archis. Het middelpunt van dit terrein is als locatie van het kasteel genomen.
Typologie

Bij kasteel Westhove gaat het om een vierkante burcht.
Etymologie
Onbekend. Mogelijk is de herkomst van de naam verbonden met het feit dat het bij dit object gaat om de westelijke uithof van de abdij Middelburg.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 23-12-2010

Huidige functie:

Het huidige kasteel bevat slechts nog enkele originele elementen endateert voornamelijk uit de zeventiende en achttiende eeuw. Er werd onder andere een stenen brug gebouwd. Van de voorburcht werd de noordelijke muur met de toegangspoort afgebroken, terwijl zowel aan de oost- als aan de westzijde ervan stallen en dienstvertrekken werden gebouwd. In deze tijd werd tevens een grote waterpartij met beplantingen aangelegd aan de noordzijde (Van de Broecke 1978,54-56). De tuinen en de boomgaarden werden gemoderniseerd. In de 20ste eeuw was er tevens een grote moestuin aanwezig (Rutten 1915, 449). In de jaren 30 tot en met de jaren zestig van de twintigste eeuw diende het kasteel als herstellingsoord. Daarna nam de vereniging Kinderzorg het gebouw als vakantiehuis in gebruik. De naast het kasteel gelegen oranjerie dient sinds 1977 als biologisch museum en werkcentrum van de stichting Zeeuws Biologisch Museum (Van den Broecke 1978, 58-59). In 1986 is een aanvang gemaakt met een plan teneinde de beplanting en padenstructuur te herstellen (Olde Meierink 1995, 120). In 2008 zijn deze plannen van start gegaan (Osman 2008, paginanummer onbekend). In 2005 is het kasteel heropend als hostel (Hoekman 2005, 9).