Waarde
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Waarde
Locatie
Adres: Raadhuisstraat, ong.
Waarde
Gemeente Reimerswaal
Provincie Zeeland

In de dorpskern van Waarde lag een terrein dat in 1637 werd aangeduid als het Coolhoff en in de negentiende eeuw bekend was als de ‘Kasteelberg’. In 1957 is dit (toen nog verhoogde) terrein afgegraven in het kader van ruilverkavelingswerkzaamheden. De coördinaten hier gegeven zijn gebaseerd op Archis waarnemingsnummer 20890 (n.a.v. de ROB opgraving).
Typologie

Het kasteeltype is onbekend, mogelijk ging het om een mottekasteel. Het terrein was halverwege de negentiende eeuw nog bekend als de ‘Kasteelberg’. Besteman (1981) heeft Waarde opgenomen in zijn lijst mottes als 'probable motte', maar schrijft vervolgens in voetnoot nr. 91: 'Should be omitted from the list on the basis of new information'. De reden hiervan is onbekend.
Etymologie
In het kaartboek van Waarde door Cornelis Smallegange (1637) heet het terrein het Coolhoff. Halverwege de negentiende eeuw was het nog bekend als de ‘Kasteelberg’.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 20-12-2010

Vlak terrein, mogelijk in gebruik als akkerland/bouwland.