Domburg, Ringwalburg / Duinburg
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Domburg, Ringwalburg / Duinburg
Locatie
Adres: N.v.t.
Domburg
Gemeente Veere
Provincie Zeeland

Het middelpunt van de ringwalburg te Domburg lag op het punt waar nu de Schuitvlotstraat, de Domburgseweg, de Badstraat en de Ooststraat elkaar kruisen (Sep 1997, paginanummer onbekend) (zie lengte/breedtegraad). De afbeelding van Domburg, waarop de ligging van de wal en de gracht van de burg en opgravingsputten staan aangegeven, geven een goed beeld van de locatie van de ringwalburg.
Typologie

De burg van Domburg was een ringwalburg, die werd aangelegd in het laatste kwart van de 9de eeuw, circa 881-887 (zie hieronder).
Etymologie
In de 16e eeuw werd de naam Domburg verklaard als Duinburg.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 12-03-2013

Huidige functie:

De 9de-eeuwse ringwalburg is als zodanig niet meer zichtbaar. Mogelijk in de 10e, maar zeker in de 11e en 12e eeuw werd het hele binnenterrein van de burg opgehoogd en er vanaf die tijd tot op de dag van vandaag vindt er bewoning plaats. De ringwalburg ligt nu dus onder de bebouwing van Domburg.