Waarder, kasteelterrein op de Kromme Akker te
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Waarder, kasteelterrein op de Kromme Akker te
Locatie
Adres: Ten Zuiden van de Kromme Kamp
Waarder
Gemeente Reeuwijk
Provincie Zuid-Holland

Het terrein van Waarder heeft gelegen ten westen van het dorp Waarder, ten zuiden van van de Kromme Kamp.
Typologie

Het betreft mogelijk een waterburcht bestaande uit een reeks van concentrische grachten (meded. drs. P. de Boer 2011). Waarschijnlijk gaat het niet om een motte.
Etymologie
Het gaat hier om een topografische aanduiding die als noodnaam kan worden gebruikt.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 07-07-2011

Het terrein is bestemd voor woningbouw.