Poelvoorde
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Poelvoorde
Locatie
Adres: N.v.t.
's-Gravenpolder
Gemeente Borsele
Provincie Zeeland

Het is niet bekend waar huis Poelvoorde precies gestaan heeft. Wel is duidelijk dat het in de nabijheid van 's-Gravenpolder lag. Vanaf Poelvoorde liep namelijk een weg oostwaarts 'tot aen t s Gravenlant' volgens de bron uit 1386 waarin het huis genoemd wordt. In 1969 zijn er ten noordwesten van het dorp 's-Gravenpolder zware fundamenten aangetroffen, maar deze zijn vervolgens bij de herverkavelingen van 1967-1980 verdwenen. Mogelijk zijn dit resten van Poelvoorde geweest. Het desbetreffende terrein vertoont een reliefverschil van 0.5-0,8 meter, met een tamelijk rond verlopende hoogtelijn.
Typologie

Volgens de enige bekende bron ging het bij Poelvoorde om een stenen huis met een gracht.
Etymologie
De naam Poelvoorde is ontleend aan de omgeving waar het gelegen is geweest. 'Poel' betekent zowel een plas stilstaand water als, in de samenstelling poelgrond, een dun dek van klei op veengrond, tussen hoger gelegen kreekruggen. Een voorde is een inlopend deel van de zee, een baai, inham of bocht. De Poel is de naam van het grote laaggelegen gebied ten zuidwesten van Goes in de Brede Watering Bewesten Yerseke, het grootste oude kerngebied in Zuid-Beveland.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 15-08-2013

Het is niet met zekerheid bekend waar Poelvoorde gelegen is geweest. Voor zover bekend, zijn er geen resten meer aanwezig van dit huis. Als de in 1969 aangetroffen fundamenten inderdaad van Poelvoorde zijn geweest, dan is er in het terrein alleen nog wat relief zichtbaar.