Westkerke / Hooge Huys
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Westkerke / Hooge Huys
Locatie
Adres: Westkerkseweg, ongenummerd
Scherpenisse
Gemeente Tholen
Provincie Zeeland

Ten zuidwesten van Scherpenisse, 150 meter ten noorden van de kruising Hartogsweg/Westkerkseweg is nog een grote ophoging in het landschap te zien. Dat is de locatie waar de motte Westkerke lag.
Typologie

Het gaat hier om een motte, die in meerdere fasen is opgetrokken. Bovenop een woonterpje is een kasteelheuvel opgebouwd, met in een latere fase een bakstenen opstal op de top (toren van het mottekasteel?). Vervolgens is naast de heuvel, mogelijk (maar niet zeker) op de voorburcht, een omgracht (versterkt) huis opgetrokken.
Etymologie
Westkerke ligt ten (zuid)westen van Scherpenisse en Poortvliet. De kerk is waarschijnlijk een dochter van die van Scherpenisse.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 26-06-2012

Huidige functie:

In 2002 is de berg geconsolideerd, gerestaureerd en van bosschages ontdaan. Buiten het terrein zijn een informatiebord en een zitje geplaatst. Van het Hooge Huys en de grachten rond de berg zijn geen zichtbare restanten aanwezig.