Huus ter Tolne / Klein-Egypte
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Huus ter Tolne / Klein-Egypte
Locatie
Adres: onbekend
Tholen
Gemeente Tholen
Provincie Zeeland

Het is niet duidelijk waar het kasteel precies gestaan heeft, behalve dan in de buurt van Tholen. Volgens Hollestelle (1896, 102) lag het iets ten noorden van de eerste stadsgrens. Archis geeft wel een waarneming, maar die is slechts gebaseerd op de secundaire literatuur van Hollestelle en Van den Broecke (1978) en niet op een daadwerkelijke waarneming of vondst.
Typologie

Een typologie voor dit object kan wegens het ontbreken van gegevens niet worden vastgesteld.
Etymologie
'Huus ter Tolne' is de vermelding van het object uit de oudste vermelding. 'Klein-Egypte' is een naam die alleen uit de secundaire literatuur bekend is. Dit object zou toebehoord hebben aan Hendrik Buffel, die in 1248 op kruistocht zou zijn geweest en dan daarnaar zijn kasteel genoemd zou hebben.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 2014-01-28

Onbekend