Poortvliet
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Poortvliet
Locatie
Adres: N.v.t.
Poortvliet
Gemeente Tholen
Provincie Zeeland

Het is niet met zekerheid bekend waar het kasteel van Poortvliet heeft gestaan. De huidige buurtschap Oud-Kerkhof ten oosten van Poortvliet is vermoedelijk de voorganger van het dorp Poortvliet, en is tevens bekend als Oudport of Wordenbornhoes: ‘bronhuis bij de woerd (werf ofwel kunstmatige heuvel)’. Hier hebben dus wellicht de oudste kerk en, iets ten oosten van Poortvliet en ten westen van de huidige buurtschap Oud-Kerkhof, het (eerste) kasteel van Poortvliet gestaan. A.J. van der Aa (1847) meldt ook dat het kasteel mogelijk gestaan heeft ten oosten van het dorp, tussen de bebouwing en het kerkhof, waar in de 19de eeuw 'nog buitengewoon zware brokken muur, op een stuk land te vinden' waren. Het is onduidelijk of dit om dezelfde locatie gaat. Kasteel Poortvliet is in 1204 verwoest, maar komt daarna nog in de bronnen voor. Wellicht gaat het dus om een herbouw op dezelfde of een andere locatie. C. Hollestelle (1928) lokaliseert het kasteel van Poortvliet op basis van Verheye van Citters (1850) benoorden de rijksweg, in Gouwsdijk, waar het aangrenzende gebied Aanhovenhoek heette (vgl. de Han Coben Hoek op de kadastrale minuut van Poortvliet 1811-1832; Sectie E, blad 2). Het terrein ter plaatse vertoonde ten tijde van Hollestelle nog ‘onregelmatigheden'.
Typologie

De typologie, vorm en afmetingen van het kasteel van Poortvliet zijn onbekend. De eerste fase betrof wellicht een mottekasteel, aangezien het nabijgelegen buurtschap Oud-Kerkhof ook bekend stond als Oudport of Wordenbornhoes: ‘bronhuis bij de woerd (werf ofwel kunstmatige heuvel)’.
Etymologie
Van den Broecke (1978): '...de naam wijst nog op het ontstaan van een stad (Poort) en aan een stromend water (-vliet))'. ‘Port’ (‘portus’ in het Latijn) is een grafelijke nederzetting; de term wordt tevens gebruikt in de betekenis van (vlucht)haven.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 25-4-2012

De precieze locatie van mogelijke (funderings)resten van het kasteel van Poortvliet is niet bekend.