Heimenberg
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Heimenberg
Locatie
Adres: n.v.t. (Grebbeweg te Rhenen).
Rhenen
Gemeente Rhenen
Provincie Utrecht

De walburg op de Heimenberg is gelegen ten oosten van Rhenen, ten zuiden van de Grebbeweg (N225) op de zuidelijkste punt van de Grebbeberg of Heimenberg.
Typologie
 ( )
De walburg op de Heimenberg behoort tot de walburgen.
Etymologie
De naam van de walburg is onbekend. De huidige naam is ontleend aan de Heimenberg waarop de walburg is gelegen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 16-6-2009

De wallen van de ringwalburg en de tussenliggende gracht zijn nog grotendeels in tact. Van het huidige complex maakt ook een 19de-eeuwse boswachterswoning deel uit, die in 2002 is opgeknapt. Dit bouwwerk staat in de zuidwesthoek van het binnenterrein. Het binnenterrein is vrijgemaakt van begroeiing. In 2001 zijn voorzieningen aangebracht die enerzijds de aantasting van het archeologische monument door bezoekers moeten tegengaan (erosie van de wal en het gebied rond de noordoostelijke toegang), maar anderzijds het bezoek aan de Heimenberg ook moeten vergemakkelijken.