Welland
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Welland
Locatie
Adres: Stoofweg, ong.
Noordwelle
Gemeente Schouwen-Duiveland
Provincie Zeeland

Afgegraven vliedberg bij hofstede Den Berg (ook Welland genoemd). Gelegen aan de westzijde van de Stoofweg in het burgbevang, het achtste bevang van het Westervierendeel van Schouwen. Coördinaten volgens Kuipers 1984 wijken af (044.500; dit is het terrein van de boerderij). Ook de nabije Hofburg (Zuidwelle, afgegraven vóór 1834; Kuipers 1984 nr. 12) lag bij een hofstede 'De Berg'.
Typologie

Typologie bepaald op basis van cartografische, archivalische en toponymische gegevens.
Etymologie
Het woorddeel Welle, ook terug te vinden in Noordwelle en Zuidwelle, verwijst naar 'wale' (wal, kade) en duidt vermoedelijk op een vroege bedijking. De hofstede bij de berg heette in de tijd van Van Beveren (1960) kennelijk ook nog Welland; De Man (1888, 1897) en in zijn navolging (?) Kuipers (1984) noemen hem hofstede 'den Berg'; het veldboek van 1801 spreekt van de hofstede 'met den Berg'.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 04-10-2007

Het bergje is afgegraven sinds 1816, vóór de herverkaveling eind jaren vijftig van de twintigste eeuw waren een ronde ophoging en gebogen perceelsgrenzen waarneembaar.