Weldamme
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Weldamme
Locatie
Adres: -
Zierikzee
Gemeente Schouwen-Duiveland
Provincie Zeeland

Buitendijks terrein ten westen van Zierikzee, gelegen bij de voet van de zeedijk op de slikken, ongeveer 2,5 km benoorden de havenmond van Zierikzee tussen Kisters- en Lockersnol. Het terrein omvat resten van (waarschijnlijk) een kasteel en/of bijbehorend gehucht uit de late Middeleeuwen.
Typologie

De typologie van het object is onbekend.
Etymologie
Genoemd naar de plaats waar het gelegen is geweest.
Huidige situatie
Vóór de aanleg van de Oosterscheldekering kwamen de fundamenten bij aflandige wind bloot te liggen; na de voltooiing van de kering (1986) ligt het terrein permanent onder water en worden de fundamenten in hoge mate bedreigd door vraat van Japanse oesters en boormossels.