Gravenhof
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Gravenhof
Locatie
Adres: Gravenstraat / Karnemelksvaart
Zierikzee
Gemeente Schouwen-Duiveland
Provincie Zeeland

Het kasteel was gelegen in het westen van de stad, ongeveer in het blok grenzend aan de Balie (voorheen Marktveld), Weststraat (voorheen Volderstrate), Wandeling (stadswallen) en Karnemelksvaart. Het stond naast het voormalig marktveld, tegenover de Sint-Lievensmonsterkerk (XIVd) en het stadhuis (1358?).
Typologie

De Gravenhof moet waarschijnlijk beschouwd worden als een versterkte residentie, gebaseerd op de combinatie van representatieve, gouvernementele en verdedigbare aspecten van het complex. De hoge vierschaar over Beoosten Schelde werd bijvoorbeeld twee keer per jaar in het Gravenhof gehouden.
Etymologie
Hof ('hof' is synoniem van o.m. 'kasteel') van de graaf.
Huidige situatie
Overbouwd terrein. Gewenste beschermingsituatie: beschermen d.m.v. planologie en/of monumentenverordening. Verder onderzoek is echter noodzakelijk om vast te stellen of en, zo ja, waar een differentiatie in bescherming moet worden aangebracht. Voorafgaand aan grondwerkzaamheden dient contact opgenomen te worden met de provinciaal archeoloog.