Zwanenburg
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Zwanenburg
Locatie
Adres: Zwanenburgseweg 13-15
Kapelle (bij Nieuwerkerk)
Gemeente Schouwen-Duiveland
Provincie Zeeland

Terrein (van hoge archeologische waarde) met funderingsresten van het kleine kasteel Zwanenburg, vlak ten oosten van de huidige gelijknamige boerderij. Het kasteel lag aan de driesprong van de Slotweg en de Zwanenburgseweg die, aldus een kaart uit 1630, voorheen Molenweg heette.
Typologie

Het is niet bekend welk type kasteel Zwanenburg is geweest. De mede op reconstructie berustende plattegrond van I. Hildernisse (1695) toont een rechthoekig gebouw met in het centrum van de lange zijden een ronde resp. rechthoekige uitbouw.Ten tijde van Hildernisse's opname was Zwanenburg al minstens driekwart eeuw een bouwval.
Etymologie
Zwanenburg betekent burg bij de Zwane. De 'Steene Swaane' of 'Steenen Zween' was een (afgedamde) kreek in de omgeving. Sweene (zwemer) of zwin betekent natuurlijke stroomgeul of kreek.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 00-04-2007

Het terrein ligt op een boerenerf. Beheersinformatie: geen verandering grondwaterstand. Geen grondwerkzaamheden die dieper reiken dan de huidige bouwvoor of grondverzet of aantasting van reliëfkenmerken inhouden. Geen uitbraak van funderingen.