Werve, Te / De Werve
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Werve, Te / De Werve
Locatie
Adres: Bartelsweg, ong.
Kerkwerve
Gemeente Schouwen-Duiveland
Provincie Zeeland

Terrein met resten (funderingen) van kasteel Te Werve ten oosten van het dorp Kerkwerve, daterend uit de late Middeleeuwen. Een nabije boerderij heet nog De Werve.
Typologie

Te Werve was een woontoren met enige aanbouwsels, gelegen op een kunstmatige verhoging die vermoedelijk is opgeworpen met grond die vrijkwam bij de aanleg van de omringende gracht. De plattegrond die we kennen is - deels reconstructief - vastgelegd door Hildernisse (1695).
Etymologie
Werf was de algemene aanduiding van een kunstmatige hoogte zoals een kasteel- of molenberg in Zeeland. Het nabije dorp, een der oudste parochies van Schouwen, heet Kerkwerve (kerk op een afgepaalde of omgrachte hoogte). Ten oosten en zuiden van het dorp lagen drie inmiddels verdwenen bergjes.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 26-03-2007

Van Te Werve resteren mogelijk funderingsresten en sporen in de bodem die voor bescherming in aanmerking komen. De plaats van het voormalige kasteel lag vóór de Febriariramp 1953 in een kromming van de weg van Kerkwerve naar Noordgouwe. De weg boog om het kasteelterrein heen; door de ruil- en herverkaveling na de Ramp is de situatie hier grondig veranderd.