Nijenrode / Nieuwe Rooy
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Nijenrode / Nieuwe Rooy
Locatie
Adres: n.v.t.
Doeveren
Gemeente Heusden
Provincie Noord-Brabant

De eventuele resten van het Kasteel Nijenrode liggen iets ten zuidoosten van Doeveren tussen de Elshoutse Zeedijk en het afwateringsstroompje Het Loopke.
Typologie

Er zijn geen betrouwbare gegevens voorhanden voor het vaststellen van de typologie van kasteel Nijenrode.
Etymologie
De naam 'Nijenrode' is overgenomen van het Kasteel Nijenrode aan de Vecht, het ouderlijk huis van Gijsbrecht II, die na 1357 goederen verwierf in het Hollands geworden Land van Heusden. De naam 'Nijenrode' wordt ook vaak ten onrechte gebruikt voor het, eveneens, verdwenen Kasteel van Oudheusden.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 13-2-2007

Het voormalige kasteelterrein is nu in gebruik als weiland. Dit weiland is gelegen tussen de Elshoutse dijk en het afwateringsstroompje Het Loopke. Onderdeel van een landschappelijk waardevol geheel. Betreffend terrein is onderdeel van een zone (De Elshoutse Zeedijk) die op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant qua Historische Geografie voorzien is van de waardering 'zeer hoog'.