Oudheusden II
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Oudheusden II
Locatie
Adres: Rembrandtlaan
Oudheusden
Gemeente Heusden
Provincie Noord-Brabant

Het voormalig Kasteel van Oudheusden lag tussen de Suitbertusstraat (west), het Oude Maasje (ten oosten van de Rembrandtlaan) en globaal de Frans Halsstraat (noord) en de Jan Steenstraat (zuid). De hoofdburcht stond ter hoogte van de bocht Rembrandtlaan-Jan Steenstraat.
Typologie

 (evt.)
Op basis van de twee tekeningen van Roeland Roghman, de kadasterkaart van 1832 en de gegevens van de blootlegging in 1971 valt de hoofdburcht te omschrijven als een onregelmatig vierkant, bestaande uit twee woonvleugels en een open binnenplaats. Beide vleugels bestonden uit verscheidene bouwelementen. Zo bevatte de oostvleugel een slanke vierkante (trap)toren op de zuidoosthoek. De toegang tot het geheel verliep via een lichtvooruitstekend poortgebouw op het westelijk uiteinde van de noordvleugel. Het kasteel was aan drie zijden omgeven door twee omgrachte voorterreinen.
Etymologie
Oudheusden was eertijds 'Heusden', vóór de verplaatsing van de Burcht van Heusden (na de verwoesting in 1202) en de stadstichting van (Nieuw-)Heusden. Met de terugkomst van een jongere tak van de heren van Heusden naar het 'geboortedorp' (eind 13de eeuw) kreeg (Oud-)Heusden weer een kasteel. 'Heusden' (Hysdene 1108-1121, kopie midden 13de eeuw; Hosden 1147, kopie 13de eeuw) betekent mogelijk 'omhulsel' (G. van Berkel en K. Samplonius, 1989, Het plaatsnamenboek, Houten, 82). (Ten onrechte wordt het kasteel in de literatuur en lokale traditie ook wel 'Nijenrode' genoemd, een verwarring met een ander kasteel in Oudheusden, eertijds nabij Doeveren gelegen.)
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: N.v.t.