Valkenvoort
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Valkenvoort
Locatie
Adres: Valkenvoortweg t.o. 37
Doeveren
Gemeente Heusden
Provincie Noord-Brabant

De eventuele resten van het Huis Valkenvoort liggen binnen een groot perceel iets ten zuiden van Doeveren (ten zuiden van de Zeedijk) en grotendeels ten oosten van de huidige Valkenvoortweg die het oorspronkelijke perceel doorsnijdt (tegenover nr. 37).
Typologie

 (eventueel)
Geen betrouwbare gegevens beschikbaar.
Etymologie
Koppeling van 'voorde' (oversteekplaats in het Oude Maasje) en 'valk(en)', waarbij het laatste element het vermoedelijke buitenhuis-karakter onderstreept.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 28-07-2011

Huidige functie:

Boomgaard. Bewoningsgeschiedenis enigszins bekend uit de literatuur. Geen archeologisch onderzoek geweest. Niet beschermd.