Moermond
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Moermond
Locatie
Adres: Loane 10, 4325EK
Renesse
Gemeente Schouwen-Duiveland
Provincie Zeeland

Terrein met resten van het kasteel Moermond, daterend uit de Late Middeleeuwen. Er is sprake van drie fasen. Het huidige, derde slot dateert uit 1513. Opp. ROB-monumentterrein: 50.027 m2.
Typologie
 ((eerste fase))
 ((tweede fase))
 ((derde fase))
Drie fasen: polygonale burcht, woontoren en 'overig'. Het tweede kasteel (ca. 1334-vóór 1513) stond op de meest zuidelijke punt van het tegenwoordige burchtplateau; het was veel kleiner dan zijn voorganger (ca. 120-1297). De gracht aan de westzijde van dit eerste kasteel valt samen met de oostelijke slotgracht van het huidige, uit 1513 daterende kasteel.
Etymologie
De naam Moermond is pas later aan het slot gehecht; in 1244 is sprake van 'Domus apud Rietnesse'. 'Moermond' komt voor in de Rijnkroniek van Melis Stoke (ca. 1305) en duidt op de ligging aan de mond of het begin van de moer(veen)gronden die zich hier in oostelijke richting uitstrekten.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 08-12-2006

Moermond, inclusief de oranjerie, is tegenwoordig een hotel annex landgoed ('landhotel').