Kuinre II
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Kuinre II
Locatie
Adres: Kuinderweg ongenummerd, percelen 1499, 1500 en 1834.
Kuinre
Gemeente Noordoostpolder
Provincie Flevoland

Gelegen in een akkerperceel ten oosten van de kruising Kuinderweg-Hopweg en ten zuiden van de sloot in het verlengde van de Hopweg.
Typologie

Rond ca. 1378 werd een ronde versterking aangelegd, bestaande uit een rond eiland met een diameter van 45 meter en vier concentrische grachten. Mogelijk bevonden zich tussen de grachten wallen. Aan de voet van het eiland werd een houten paalstelling geplaatst. Deze diende enerzijds als grondkering van het op het eiland aanwezige aardlicht en anderzijds als beschoeiing van de gracht. De hoogte van het aardlichaam op de heuvel is niet bekend, evenals het karakter van de daarop gelegen opstallen. Duidelijke aanwijzingen voor de aanwezigheid van een voorburcht ontbreken in deze fase. Aan de zuidzijde lag een brug over de binnenste gracht. In de late 14e-vroege 15e eeuw werden de grachten van de eerste fase gedempt en werden nieuwe uitgegraven. Een 20 brede gracht verving de twee binnenste van de oudste fase. Deze nieuwe gracht werd ongeveer 2,5 meter naar buiten verplaatst, waardoor het eiland een diameter van 50 meter kreeg. Er zijn enkele aanwijzingen dat er in deze fase een voorburcht aanwezig was. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de buitenste gracht aan de oostzijde van het complex naar het noordoosten afbuigt, waardoor er ruimte tussen deze en de tweede gracht ontstaat. Ook de vondst van aardewerk, baksteenpuin en metalen objecten op het perceel ten oosten van de burcht zou op de aanwezigheid van een voorburcht in dit deel van het terrein kunnen wijzen. Aan de zuidzijde lag een brug over de brede, binnenste gracht.In de eerste helft 16e eeuw werden de twee buitenste grachten gedempt. In de buitenste gracht werden rechthoekige kuilen gegraven die globaal het tracé van de gracht volgen. Tevens werden aan de westzijde van de burcht paalschermen geplaatst, waarin minimaal vier fasen onderscheiden kunnen worden. Deze paalschermen hadden tot doel het complex tegen spatwater en andere wateroverlast te beschermen.Tussen 1531 en 1536 werd het complex ontmanteld. Het bruikbare bouwmateriaal werd gebruikt bij het herstel van het blokhuis van Genemuiden. In de eeuwen daarna verdween het complex in de golven van de oprukkende Zuiderzee.
Etymologie
Het kasteel is genoemd naar een westelijk gelegen voorganger. De naam Kuinre verwijst naar het riviertje de Kuinder dat tussen beide kastelen heeft gestroomd.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: nvt

nvt