Woerden I
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Woerden I
Locatie
Adres: Kerkplein?
Woerden
Gemeente Woerden
Provincie Utrecht

Van het kasteel Woerden I is wel bekend dat het in Woerden gelegen moet hebben, maar waar het exact gelokaliseerd dient te worden, is tot op heden nog niet bekend. Wanneer het een voortzetting is geweest van het Romeinse castellum, dat moet het oostelijk van de Hervormde Kerk hebben gelegen ter plaatse van het bouwblok Kerkplein-Hoge Woerd-Havenstraat, met de kerk het hoogste punt van het stadje. Recentelijk is de kader van de bescherming de omgrenzing van het castellum vastgesteld (ADC-rapport Hazenberg, nog niet gepubliceerd, mrt 2010) . Ook de Hervormde kerk die voor het eerst in 1202 in de bronnen wordt genoemd, heeft binnen het castellum of binnen de grenzen van het castellum gelegen. Het afwijken van de gebruikelijk oost-west oriëntatie heeft daar mogelijk mee te maken. Of bij de bouw van het kasteel de muren of wallen van het Castelum nog fysiek aanwezig waren, is onbekend. Het is mogelijk dat men slechts de meters hoge terp (De Hoge Woerd), waarop het castellum lag ( 2,5 m.+ NAP terwijl de omgeving van de stad ongeveer -0,5 tot -1.0 m) heeft gebruikt. Het is mogelijk dat op dezelfde plaats in het laatste kwart van de 13de eeuw door Floris V het kasteel Woerden II werd gebouwd. Tot op heden zijn bij het archeologisch onderzoek geen sporen van een burcht aangetroffen.
Typologie

Woerden I wordt in de 12de eeuw omschreven als een castrum. Het is uit de omschrijvingen niet op te maken welk type kasteel het hier betreft. Gezien de tijd van ontstaan en de context zal een motte aannemelijk zijn. Wanneer het een voortzetting was van het Romeinse castellum, dan is de rechthoekige structuur die bepaald is door het verdwenen Romeinse castellum, waarvan de omtrek globaal bekend is, aannemelijk Bij gebrek aan archeologische gegevens van het kasteel kunnen er geen verdere uitspraken worden gedaan.
Etymologie
Huis Woerden (I) is genoemd naar de nederzetting Woerden.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 14 september 2009

Het is niet precies bekend waar Woerden I gelegen heeft. Derhalve is het onbekend wat de huidige situatie van het huis en het terrein is. Bij het beperkte archeologische onderzoek in de buurt van de Petruskerk zijn wel resten van het castellum aangetroffen, maar geen aanwijzingen voor ingrijpende graafwerkzaamheden voor een hergebruik van het castellum in de 12de eeuw .