Eem, Ter
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Eem, Ter
Locatie
Adres: N.v.t.
Eembrugge
Gemeente Baarn
Provincie Utrecht

Ter Eem was gelegen aan de noordzijde van de rivier De Eem, ter hoogte van Eembrugge, in de hoek tussen de Eemdijk en de Bisschopsweg.
Typologie

De eerste betrouwbare afbeelding van kasteel Ter Eem is een ontwerp-plattegrond die waarschijnlijk door Rombout Keldermans is gemaakt tussen 1529-1531 en op grond waarvan kan worden geconcludeerd dat het ging om een zaaltorenkasteel.
Etymologie
Ter Eem ontleent zijn naam aan zijn ligging aan de rivier de Eem.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 20-3-2009

Kasteel Ter Eem is volledig afgebroken. Weerstandsonderzoek van het perceel waar Ter Eem heeft gestaan, heeft aangetoond dat er nog wel puinresten ondergronds aanwezig zijn. Ook zijn de grachten en wallen nog vaag in het landschap herkenbaar.