Nijeveld
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Nijeveld
Locatie
Adres: Keerderberg
De Meern
Gemeente Utrecht
Provincie Utrecht

Nijeveld was gelegen in het gebied waar zich nu de Leidsche Rijn bevindt, in de wijk Veldhuizen, ten westen van de oude woonkern De Meern. Het kasteelterrein is opgenomen in het De Milan Viscontipark, ten zuiden van de Keerderberg. Het bestaat uit twee omgrachte terreinen, vermoedelijk stond het kasteel op het zuidelijke, ronde terrein.
Typologie

Er bestaat geen zekerheid welk type kasteel Nijeveld in de oudste fase is geweest. De redactie is van mening dat het mogelijk bij dit kasteelterrein kan gaan om de voorburcht van het middeleeuwse kasteel. Het niet opgegraven zuidelijke terrein was vermoedelijk de hoofdburcht. De voorburcht kan later verbouwd zijn tot een representatief geheel. De vorm van het zuidelijke eiland suggereert een vierkant of compact-zaaltorenkasteel. Gezien de omvang van het terrein en de datering ligt een vierkant kasteel daarbij het meest voor de hand.
Etymologie
De naam Nijeveld, 'nieuw veld' hangt mogelijk samen met het feit dat het kasteel gebouwd werd in een gebied dat nieuw ontgonnen was. In de Tegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden uit 1772 wordt de naam Nijeveld als volgt uitgelegd: er zou op het kasteelterrein een eerder huis hebben gestaan dat 'Velde' heeft geheten en toebehoorde aan een geslacht Van Velde, waarover vooralsnog geen nadere feiten bekend zijn. Vervolgens zou het in handen zijn gekomen van de Van Zuylens. Deze zouden het na de verwoesting van 1356 herbouwd hebben, en het daarna de naam Nieuw-Veld, Nijeveld, hebben gegeven. De naam Nijeveld komt echter al in 1311 in de bronnen voor, en deze uitleg van de naam kan dus niet kloppen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 19-2-2009

Het kasteelterrein van Nijeveld is opgenomen in het De Milan Visconti Park in de wijk Leidsche Rijn.