Sterkenburg
 BASISREGISTRATIE [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Sterkenburg
Locatie
Adres: Langbroekerdijk 10
Driebergen
Gemeente Driebergen-Rijsenburg
Provincie Utrecht

Sterkenburg is gelegen aan de Langbroekerwetering, 4 km ten zuiden van Driebergen.
Typologie

Sterkenburg is een polygonaal kasteel.
Etymologie
De naam Sterkenburg duidt aan dat het hier een versterkt huis betreft: het gaat om een 'sterke burcht'.
Huidige situatie
Kasteel Sterkenburg is sinds de negentiende eeuw nauwelijks meer veranderd. Het is gelegen in een park dat ontstaan is uit een tuin met een formele aanleg die in de eerste helft van de zeventiende eeuw werd gerealiseerd. Deze tuin is in de eerste helft van de negentiende eeuw enigszins aangepast, waarschijnlijk onder leiding van Hendrik van Lunteren. Bij de verbouwing van het kasteel door Karel Kneppelhout werd ook de tuin weer aangepast. De tuinmanswoning werd verbouwd. In het park werden een oranjerie en een duiventoren opgetrokken. Deze landschappelijke aanleg is nu nog steeds goed herkenbaar in de tuin en het park rond Sterkenburg. Het park en het kasteel, en enkele andere opstallen en tuinsieraden, zijn beschermd als historische buitenplaats.