Zuide(r)wijck Spick / Spiek / Spieker / Spijker
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Zuide(r)wijck Spick / Spiek / Spieker / Spijker
Locatie
Adres: Raaystraat 1, 1a, 1b en 3, 6071 NC, Swalmen
Swalmen
Gemeente Roermond
Provincie Limburg

Het huis Zuide(r)wijck Spick is gelegen in de gemeente Roermond, binnen het tussen Swalmen en Roermond in het buitengebied van Swalmen gelegen buurtschap Boukoul, ten oosten van de provinciale weg N271. De coördinaten van de hoekpunten van het door een gracht omgeven totale kasteelterrein (hoofdburcht, voorburcht en tuin) zijn ingeschat op basis van de combinatie van de kadastrale minuutkaart gemeente Swalmen, 1811-1832, Limburg, sectie D, blad 02, en Google Earth.
Typologie
 (Bouwhof met herenhuis)
De in de 15e eeuw reeds genoemde bouwhof Spick bestond in eerste instantie waarschijnlijk alleen uit een boerderij. Uitbreiding tot de kasteelhoeve, waarvan thans nog het in de 19e eeuw verhoogde onderkelderde herenhuis en een deel van de dienstvleugels van de hoofdburcht nog aanwezig zijn, heeft waarschijnlijk plaats gevonden vanaf de 17e eeuw.
Etymologie
In het Oost-Nederlands betekent Spi(c)k een doorwaadbare plaats in een beek. Hier heeft dit mogelijk betrekking op de oude Maasbedding, waaraan ook kasteel Hillenraad is gelegen. Zuide(r)wijk is later toegevoegd en ontleend aan de naam van de 18e eeuwse eigenaren.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: juni 2012

Huidige functie:

Het thans op de voorburcht aanwezige gerestaureerde koetshuis is in gebruik als recreatiewoning. De rondom een binnenplein gegroepeerde gebouwen van de hoofdburcht, bestaande uit een herenhuis met bijbehorende dienstgebouwen, vormen een onderdeel van het agrarische bedrijf Zuidewijk Spick.