Waardenburg
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Waardenburg
Locatie
Adres: Waalbandijk 13, 4148 AN (A.A. Taboada)
Waardenburg
Gemeente Neerijnen
Provincie Gelderland

Kasteel Waardenburg is gelegen aan de oostzijde van het dorp Waardenburg op de noordelijke oeverwal (de rechteroever) van de rivier de Waal.
Typologie
 (met (houten) toren?)
 (later)
De in de bronnen genoemde houten toren op de motte is nog niet aangetoond.
Etymologie
Waardenburg - in de 13de eeuw Werdenberghe- betekent: een versterking gelegen op een (vermoedelijk kunstmatige) verhoging (=berg) aan of nabij een rivier (waard of wert). Het dorp Waardenburg is genoemd naar het kasteel (maar pas in de 19de eeuw). Daarvoor heette het Hiern (de curtis Hero?).
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: april 1999

De hoofdburcht is nog grotendeels omgracht en met de vaste wal verbonden door middel van een dam naar het zuiden die overigens niet op de plaats van de oorspronkelijke brug ligt. Het huidige kasteel is het resultaat van vele verbouwingen, de laatste in 1896, en bestaat uit 3 vleugels om een binnenplein, hetgeen een hoefijzervormig complex oplevert met in de noordoosthoek een traptoren die een geheel vormt met een vierkante woontoren aan de oostzijde. De voorburcht, die ten westen van de hoofdburcht lag, is geheel verdwenen. Huidig gebruik: volkstuinen.