Wittesheuvel / De Berg
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Wittesheuvel / De Berg
Locatie
Adres: Meester Broerweg
Wittelte
Gemeente Diever
Provincie Drenthe

De motte ligt ten zuiden van de Meester Broerweg, ten oosten van het gehucht Wittelte.
Typologie

Mogelijk gaat het om een restant van een mottekasteel. De huidige heuvel is ca. 1,5 m hoog. De grachten zijn gedempt.
Etymologie
De naam Wittesheuvel is een verbastering van 'Witto's heuvel'. Witto is een niet bestaande figuur, wiens naam afgeleid wordt uit een oorkonde uit het jaar 1040 waarin aan Uffo en zijn broers de goederen Uffelte, Wittelte en Pittelo (Peelo) worden ontnomen. Naar analogie van Uffelte en Uffo wordt uit de naam Wittelte de naam Witto gepostuleerd. Deze naam is echter in geen enkele historische bron te vinden.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 1-2-1996

Ter plekke is alleen nog een in grasland gelegen heuvel zichtbaar. Deze heuvel is blijkens foto's uit de eerste helft van de twintigste eeuw vooral in de laatste honderd jaar sterk in omvang achteruit gegaan (oorspronkelijk hoogte 6 ellen, Janssen 1848, 131). Ieder spoor van op de heuvel aanwezig zijnde bebouwing ontbreekt. Van de omringende gracht is op enkele plaatsen de contour waar te nemen.