Mey, Ter / Klein de Haar
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Mey, Ter / Klein de Haar
Locatie
Adres: N.v.t.
Haarzuilens
Gemeente Utrecht
Provincie Utrecht

Het kasteel Ter Mey was gelegen onder de huidige toevoerweg naar Kasteel de Haar. Een groot deel van het terrein ligt onder deze weg, het parkeerterrein bij het kasteel en onder de Franse tuin.
Typologie

Het is niet mogelijk vast te stellen welk type kasteel Ter Mey in de middeleeuwen is geweest. Op de vroegste afbeeldingen van het huis, uit de zeventiende en achttiende eeuw, lijken geen resten van een middeleeuws huis meer aanwezig te zijn.
Etymologie
Ter Mey is genoemd naar het geslacht Van der Mije dat in de vijftiende eeuw in bezit was van het kasteel.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 15-7-2009

Het terrein waar Ter Mey gelegen was, is deel geworden van het terrein van kasteel De Haar. Er staan nu een poortgebouw en bijgebouwen.