Schalkwijk II
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Schalkwijk II
Locatie
Adres: Tetwijkseweg
Schalkwijk
Gemeente Houten
Provincie Utrecht

Het kasteel lag iets ten zuiden van de Nederlands-hervormde Kerk in Schalkwijk in het weiland ten westen van de Tetwijkseweg en de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch.Het terrein bestaat uit drie omgrachte terreinen. Het middelste van de drie is waar het kasteel gestaan heeft.
Typologie

Uit archeologisch onderzoek in 1989 is gebleken dat Schalkwijk II een rechthoekig kasteel is geweest. Waarschijnlijk gaat het hierbij om de zeventiende-eeuwse situatie.De redactie vermoedt dat het middelste omgrachte terrein in het verleden de voorburcht is geweest.
Etymologie
De naam van het kasteel is afgeleid van de naam van het dorp Schalkwijk.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 25-2-2009

De kasteelplaats van kasteel Schalkwijk is in het landschap zichtbaar gemaakt doordat de grachten opnieuw zijn uitgegraven.