Muggenbroek
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Muggenbroek
Locatie
Adres: Muggenbroekerlaan
Roermond
Gemeente Roermond
Provincie Limburg

Het voormalige huis Muggenbroek was gelegen ten zuiden van het centrum van Roermond, tussen de N271 en de A73, ten zuiden van de in betreffende gebied aanwezige bocht in de Roer. Een en ander zoals nog aangegeven op kadastrale minuutkaart gemeente Roermond, 1811-1832, Limburg, sectie C, blad 02, perceel nr.781.
Typologie

Er zijn geen gegevens beschikbaar waaruit kan worden afgeleid of er wel of niet sprake is van een verdedigbare woning, wat de vormgeving en de afmetingen ervan waren. Alleen op kadastrale minuutkaart gemeente Roermond, 1811-1832, Limburg, sectie C, blad 02, is onder perceel nr. 781 de vorm van een gebouw met de naam Mugge Brouch aangegeven.
Etymologie
De naam is waarschijnlijk afgeleid van het gebied waar het huis is gebouwd, zijnde een moerassig gebied (broek), waar veel muggen aanwezig waren.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: juli 2012

Huidige functie:

Van het oorspronkelijke Huis zijn geen resten mee aanwezig. Op een deel van het oorspronkelijke terrein zijn thans woningen gebouwd.