Movert / Mouffert
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Movert / Mouffert
Locatie
Adres: onbekend
Bingelrade / Doenrade
Gemeente Onderbanken / Schinnen
Provincie Limburg

De locatie van het voormalige kasteelterrein van kasteel Movert of Mouffert is niet bekend. Het gebied waarbinnen het kasteel vermoedelijk heeft gestaan is het hooggelegen gebied in de omgeving van Bingelrade en Doenrade, dat zich momenteel uitstrekt over de gemeenten Schinnen en Onderbanken.
Typologie
 (mogelijk type)
Hoe het kasteel er moet hebben uitgezien is niet bekend. Gezien de locatie en de naam zou een mottekasteel heel goed mogelijk kunnen zijn.
Etymologie
De naam Movert of Mouffert is een verbastering van Montfort, hetgeen een verwijzing zou kunnen zijn naar een, op een verhoging gelegen, versterking.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: januari 2015

Van het oorspronkelijke kasteel zijn geen restanten meer aanwezig. Het voormalige kasteelterrein is thans als agrarisch gebied in gebruik.