Wayenstein
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Wayenstein
Locatie
Adres: Langs De Zuwe te Amerongen
Amerongen
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Provincie Utrecht

Wayenstein lag in een ten westen van het dorp Amerongen gelegen gebied aan de voet van de Rijndijk, dat werd begrensd door de Lekdijk (=Rijndijk), de Kollantsloot en de Zuwe. Het huis was gelegen aan de westzijde van de Zuilesteinse weg.
Typologie

Wayenstein was een woontoren. De tekening van Roghman wijst op het bestaan van een woontoren, evenals de huidige schuur, die mogelijk is gebouwd op de fundamenten van het middeleeuwse huis.
Etymologie
De naam Wayenstein hangt samen met de ligging van het huis. Het was een stenen huis, genoemd naar De Weide of Ameronger weide, een ten westen van het dorp Amerongen gelegen gebied aan de voet van de Rijndijk, dat werd begrensd door de Lekdijk (=Rijndijk), de Kollantsloot en de Zuwe.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 25-2-2009

Op de nog omgrachte huisplaats staat nu een 18de-eeuwse schuur, die waarschijnlijk is gebouwd op de fundamenten van het middeleeuwse huis Wayenstein. Het kloostervenster in de geveltop van de boerderij is wellicht eveneens uit de afbraak van het huis Wayenstein afkomstig. De gracht, in 1818 nog volledig aanwezig, werd in de loop der tijd gedempt en is nu geheel verdwenen.

Prent: collectie NKS