Polle, Huis de
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Polle, Huis de
Locatie
Adres: Ten westen van de Blindeweg 5 in Montfoort
Montfoort
Gemeente Montfoort
Provincie Utrecht

Ten westen van de boerderij Blindeweg 5 ligt een omgracht terrein dat waarschijnlijk een restant is van het versterkte huis De Polle.
Typologie

Bij gebrek aan afbeeldingen, archivalische en archeologische gegevens, is het niet mogelijk vast te stellen om welk type huis het hier gaat.
Etymologie
De naam De Polle is ontleend aan de familie Van de Polle.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 2-4-2009

In het landschap is het kasteelterrein nog zichtbaar als een rechthoekig terrein, gedeeltelijk omgeven door een sloot.