Schurenburg
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Schurenburg
Locatie
Adres: Nabij Blindeweg 6 in Montfoort
Montfoort
Gemeente Montfoort
Provincie Utrecht

De locatie van huis Schurenburg is niet exact bekend. Er is wel verondersteld dat het gelegen is geweest ten noorden van de Mastwijkerdijk, aan het begin van de Blindeweg (nabij nr. 6) in Montfoort. Dit terrein was daarom aangewezen tot AMK-terrein. De opgegeven coordinaten geven de locatie aan van dit voormalige AMK-terrein. De localisering was gebaseerd op de veronderstelling dat het moerasje, ten noorden van dit gebied (een oude rivierarm van de IJssel) diende als de noordgracht van het kasteel. Boringen in 2005 hebben echter uitgewezen dat het hier gaat om een wiel, niet een gracht. Waar Schurenburg wel gelegen heeft, is voorals nog niet bekend.
Typologie

Het is niet bekend welk type huis Schurenburg geweest is.
Etymologie
De naam Schurenburg is samengesteld uit de gedeelten 'schuren' en 'burg'. 'Schuren' is mogelijk verwant met het Middelnederlandse woord 'schoor' dat oever betekent. 'Burg' duidt erop dat het een versterkt huis was.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 2-4-2009

Van huis Schurenburg is niets meer zichtbaar. Volgens de literatuur zijn in het weiland zijn nog wel op ongeveer 80 cm diepte resten van fundamenten aangetroffen. De naam Schurenburg wordt sinds 1824 gebruikt voor de boerderij aan Blindeweg 6, ten noordoosten van het middeleeuwse kasteelterrein.