Linschoten
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Linschoten
Locatie
Adres: Vaartkade Noordzijde 19-21
Linschoten
Gemeente Montfoort
Provincie Utrecht

De plaats waar kasteel Linschoten heeft gestaan ligt in de kern van het dorp Linschoten, ca. 10 m. ten noorden van de Montfoortse Vaart en ca. 30 m. ten oosten van het riviertje de Linschoten. Het is van belang dit object niet te verwarren met Landgoed Linschoten, dat gelegen is aan de Engherzandweg ten westen van de plaats Linschoten.
Typologie

Kasteel Linschoten was een veelhoekig kasteel, omgeven door ronde grachten. Op basis van onderzoek door RAAP en de ROB kan worden vastgesteld dat het kasteel waarschijnlijk een min of meer ronde vorm heeft gehad, met een diameter van ca. 40 m.
Etymologie
Het kasteel dankt zijn naam aan het geslacht Van Linschoten, dat op zijn beurt haar naam dankt aan het riviertje de Linschoten. Het gedeelte 'Lin' komt van een lindeboom of een water met deze naam en een 'scote' is een hoge hoek van land, uitspringend in het laagland.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 15-7-2009

Van kasteel Linschoten zijn bovengronds geen resten bewaard gebleven. De grachten zijn nog wel gedeeltelijk zichtbaar, hoewel ze vrijwel dichtgegroeid zijn. Delen van de grachten zijn gedempt. Op het kasteelterrein staan een woonhuis en een schuur.