Asinga
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Asinga
Locatie
Adres: Burchtstraat 17
Middelstum
Gemeente Loppersum
Provincie Groningen

De precieze ligging van het huis zelf is niet bekend. Het borgterrein lag in Middelstum, bovenop de wierde, ten oosten van de huidige hervormde kerk.
Typologie

De typologie is onbekend. Van de borg Asinga te Middelstum is alleen het poortgebouw over dat in 1611 is gebouwd. Er zijn geen afbeeldingen of plattegronden bewaard gebleven van het huis zelf.
Etymologie
Het is mogelijk dat de naam van het huis, Asinga, afkomstig is van een zekere Asego, die in 1323 te Middelstum voorkwam (Formsma 1973, 255).
Huidige situatie
Van de borg rest niets meer dan een later bijgebouwd poortgebouw. Dit wordt nu gebruikt als woonhuis. Op het borgterrein is later een school en een kerk gebouwd. De rest van het terrein is als park ingericht, waarin een gedeelte van de grachten nog aanwezig is.