Leemcule
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Leemcule
Locatie
Adres: Ruitenborghweg 2
Dalfsen
Gemeente Dalfsen
Provincie Overijssel

Leemcule is gelegen ten westen van de dorpskern van Dalfsen aan de noordzijde van de Overijsselse Vecht.
Typologie


Naar aanleiding van de bestaande afbeeldingen is het waarschijnlijk dat de Leemcule een 'moated site' geweest is; een omgracht adellijk huis.
Etymologie
De naam Leemcule kan wellicht zijn afgeleid van leemwinning in dat gebied. 'Leemcule' verwijst mogelijk naar een soort van kuil waaruit leem werd gewonnen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 7-2-2005

Het tegenwoordige Leemcule is in 1823 ontstaan. Oorspronkelijk was de Leemcule een 15e-eeuwse havezate, die in 1812 werd afgebroken. De woonfunctie van de oude havezate ging na afbraak over op het oostelijke bouwhuis. In 1823 werd het oude linker bouwhuis verbouwd en uitgebreid en kreeg het huis zijn tegenwoordige gedaante. De Leemcule is nu een door grachten omgeven landhuis, bestaande uit één bouwlaag met een brede voorgevel en een vooruitspringende ingangspartij. Van het uitgebreide lanenstelsel zijn enkele lanen behouden.

Ansicht: collectie NKS