Vechterweerd
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Vechterweerd
Locatie
Adres:
Dalfsen
Gemeente Dalfsen
Provincie Overijssel

Vechterweerd was gelegen aan de zuidkant van de Vecht.
Typologie

Vechterweerd werd in de 16e eeuw 'Blinde Hoender' genoemd. In 1545 wordt er in een akte gesproken van 'Huys den Blijnden Houderen' dat aan Bitter van Reede, zoon van Adriaan van Reede, zal worden toegekend. Hier wordt dus gesproken van een 'huys', een uit stenen opgetrokken behuizing.
Etymologie
Weerd geeft een hoge plaats in waterig land of een uiterwaard aan. Vechterweerd lag aan de zuidkant van de rivier de Vecht bij Dalfsen.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 10-2-2005

Het middeleeuwse Vechterweerd is in de 19e eeuw gesloopt. Na de afbraak van het huis werd het huisperceel verkaveld, de bomen werden gekapt en de tuinen verkaveld en geschikt gemaakt voor weideland. In 1872 werd het complex te koop aangeboden. De grachten en de visvijver groeiden dicht tot een moerasachtig geheel en zouden in 1978 geheel verdwijnen. Het puin van het huis is waarschijnlijk verkocht om als wegverhardings middel te worden gebruikt. (Bergman 1980: 54-55).