Dieze / De Eze / 't Franckeler / Mataram
 VOLLEDIG [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Dieze / De Eze / 't Franckeler / Mataram
Locatie
Adres: Poppenallee, bij 31
Dalfsen
Gemeente Dalfsen
Provincie Overijssel

Dieze lag 2,5 kilometer ten west-zuidwesten van Dalfsen, ten zuiden van de Poppenallee, 200 meter achter het huidige landhuis aan de Mataramweg.
Typologie

Over het uitzien van het middeleeuwse huis is niets bekend.
Etymologie
De naam Dieze is afgeleid van 'De Eze'. Het is onbekend wat 'de eze' betekent. Sinds het midden van de 17e eeuw werd het ook wel 't Franckeler genoemd. In 1800 verwierf Joannes Matthias van Rhijn het goed. Van Rhijn was resident geweest aan het hof te Mataram in Oost-Indië en noemde het Franckeler daarom voortaan Mataram.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 16-2-2005

Het middeleeuwse Dieze werd in 1797 afgebroken. Het huidige huis is in 1953 op een korte afstand van het voormalige huis opgetrokken.