Gemonde, 't Hof te
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Gemonde, 't Hof te
Locatie
Adres: 't Hof 1, 5291 NL
Gemonde
Gemeente St. Michielsgestel
Provincie Noord-Brabant

Het huis lag ten zuidwesten van Gemonde, aan de rand van het dorp, sectie D, no. 153.

Dit klopt dus niet!! Sectie D, no. 153 is ontleend aan: Bogaers, J., Onderzoek op 'Het Hof' te St. Michielsgestel, 1950, Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, no. 1950/19 augustus, p. 8-9. Maar daar gaat het over Het Hof in St. Michielsgestel!!! Het Hof te Gemonde ligt in sectie C 1 (kad. gem. Boxtel). D 153 in de kadastrale gemeente Boxtel is een smal strookje grond aan de Dommel in Boxtel.

Op een kaart van H. Verhees uit 1803 staat ten noorden van Het Hof 'Slodt.'. Als dit de plek is waar het Hof heeft gestaan, dan is dat dus ter hoogte van Slothoef 10, 5291 NR. Sectie C 01, nrs. 51-53.
Typologie

Het huis was een omgrachte adellijke woning.
Etymologie
Het huis werd genoemd naar de plaats waarbij het gebouwd werd.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 27-07-2004

Op de plaats van het voormalige hof staan nu meerdere boerderijen.