Het Geudje / Hasselholt / Ohé / Genohé
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Het Geudje / Hasselholt / Ohé / Genohé
Locatie
Adres: Burgemeester Minkenberglaan 9 en 11
Ohé en Laak
Gemeente Maasgouw
Provincie Limburg

De huidige locatie van 'Het Geudje'of 'Hasselholt' is gelegen aan de zuidzijde van het dorp Ohé en Laak tussen het oude en het nieuwe gedeelte van Ohé in. De voorganger van dit huis was waarschijnlijk gesitueerd iets ten noorden ervan, ter hoogte van de huidige parochiekerk van het dorp.
Typologie
 (Mogelijk het oorspronkelijke iets ten noorden gelegen Huis)
 (Herenhuis)
Het oorspronkelijke iets ten noorden gelegen Huis was waarschijnlijk een al dan niet verdedigbaar hof. De restanten van dit hof zijn in de loop van de negentiende eeuw gesloopt. Het huidige herenhuis stamt waarschijnlijk uit de zestiende eeuw en is in de eeuwen daarna aangepast en uitgebreid. In de tweede helft van de twintigste eeuw is dit herenhuis met veel zorg gerestaureerd.
Etymologie
De oorspronkelijke naam "op de Ohe" of "Genohe" is afgeleid van ooi, zijnde een vochtig weideland in een rivierengebied. De naam Hasselholt is afgeleid van de eerst bekende leenmannen, die van het geslacht Van Hasselholt afstamden. De naam "Het Geudje" is in de loop van de negentiende eeuw in de volksmond gebruikelijk geworden en betekent "het kleine landgoed".
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: mei 2013

Huidige functie:

Het gebouw heeft in principe een L-vormige plattegrond met het hoofdgebouw in de vleugel aan de zuid-oostzijde en het bijgebouw aan de zuid-westzijde. Het hoofdgebouw heeft een L-vormige plattegrond bestaande uit een rechthoekige hoofdvleugel van twee lagen boven een van tongewelven voorzien souterrain met afmetingen van ca. 7x14m en met loodrecht erop een kleindere vleugel van 5x7m en een achthoekige traptoren in de binnenhoek. Het geheel wordt afgedekt door een van leien voorzien zadeldak met een trapgevel aan beide uiteinden. Dit zadeldak is doorgetrokken tot over het loodrecht erop staande bouwdeel, waardoor de hoogte hiervan kleiner is dan die van de rechthoekige vleugel. Met uitzondering van de zuid-oostgevel is het huis opgetrokken uit mergelsteen. De zuid-oostgevel is uitgevoerd in baksteen in de Maaslandse renaissancestijl, waarbij de horizontale natuurstenen raamomlijstingen over de gehele lengte van de gevel zijn doorgetrokken. De vleugel aan de zuid-westzijde betreft een rechthoekig in baksteen opgetrokken gebouw van twee verdiepingen, dat wordt afgedekt door een zadeldak. Aan de zijde van de binnenplaats bestaat de gevel van de tweede verdieping nog uit een vakwerkconstructie, terwijl de dakrand is voorzien van rijk versierse corbelen met afhangende eikels.