Holtum
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Holtum
Locatie
Adres: Grote Dries 1, 6123 BX
Holtum
Gemeente Sittard-Geleen
Provincie Limburg

Het kasteel is gelegen ten noorden van de kern van het dorp Holtum, ten westen van de A2. De hoekpunten van het oorspronkelijk omgrachte kasteelterrein zijn ingeschat op basis van de kadastrale minuutkaart gemeente Born 1811-1832, Limburg, sectie B, blad 02 en Google Earth.
Typologie
 (oorspronkelijke huis)
 (Huidige bouwwerk is een landhuis)
Het huidige uit de zestiende eeuw stammende landhuis betreft een eenvoudige adellijke woning. Hoe de hiervoor aanwezige adellijke woning er heeft uitgezien is niet bekend.
Etymologie
Aangenomen wordt, dat het oorspronkelijke huis werd genoemd naar de naam van het dorp waarbij het werd gebouwd. De naam Holtum is afgeleid van Holt-heem, een door bossen omgeven vroegmiddeleeuwse nederzetting.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: juni 2014

Huidige functie:

Het thans aanwezige uit 1633 stammende hoofdgebouw met bijgebouwen uit de negentiende eeuw is door de huidige bewoners in gebruik als woning, atelier en expositieruimte.