Hagenbroek
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Hagenbroek
Locatie
Adres: Hagenbroek 11-12, 6117 RD
Thorn
Gemeente Thorn
Provincie Limburg

Het huis ligt in het buitengebied ten noordoosten van Thorn en ten noordwesten van Wessem.
Typologie

Het huis is een omgrachte adellijke woning.
Etymologie
Hagenbroek is een verbastering van 'Aen gen Broeck', aan de broek; broek is een moerassig gebied.
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 12-07-2004

In het buitengebied van Thorn ligt op een grotendeels omgracht terrein het huidige huis Hagenbroek. Het bestaat het drie vleugels van twee bouwlagen op een souterrain die in een U-vorm gebouwd zijn. De ingang bevindt zich in een lagere vleugel die tussen de twee zijvleugels ingeklemd is. De ingang is bereikbaar via een bordes met een dubbele rechte trap. De deur is gevat in een risaliet die bovenaan eindigt in een stompe driehoek. Het risaliet van de tweede verdieping daarachter wordt afgesloten met een gezwenkte topgevel. Aan weerskanten van beide risalieten bevinden zich twee vensters met roedeverdeling. Onder het bordes bevindt zich nog een ingang. De beide kopgevels van de vleugels hebben zowel in het souterrain als in de beide verdiepingen ieder drie vensters met roedeverdeling. De vleugels worden gedekt met pannen schilddaken. Rechts van het huis bevindt zich een bouwhuis, en links van het hek is een portierswoning.