Ossenbroek
 IN BEWERKING [?]

algemeen | omschrijving | bezits- en bouwgeschiedenis | afbeeldingen, literatuur en documentatie | verdere informatie | terug naar de lijst

Object
Ossenbroek
Locatie
Adres: Ossenbroekweg 10,
Beers
Gemeente Cuijk
Provincie Noord-Brabant

Het huis ligt ten zuidoosten van Beers, een eind buiten de bebouwde kom.
Typologie

Het huis was een omgrachte adellijke woning.
Etymologie
Broek is een moerassig gebied;
Huidige situatie
Laatst bijgewerkt: 17-06-2004

Het huidige huis is een langgerekte boerderij van één bouwlaag onder een pannen wolfsdak, dat aan de achterzijde lager doorloopt. De ingang bevindt zich rechts van het gebouw. De voorgevel bevat tien kruisvensters met luiken. In het dak vier dakkapellen. In het midden van het dak bevindt zich een schoorsteen, links daarvan een dakruiter. De binnenplaats aan de achterzijde wordt afgesloten door een muur met een poort. Het huis is geheel witgepleisterd. Voor het huis langs loopt een smalle gracht.